برای کاهش فشار سی پی یو CPU چه کارهایی می توان کرد

تصور کن که روزی لپ تاپ ات را روشن می کنی که بخواهی یک روز طولانی را با آن کار کنی، اما متوجه می شوی که همه چیز به آهستگی پیش می رود و نهایتا یا سیستم یک جا استاپ می شود یا این سرعت کم حوصله ات را سر می برد. اینجاست که احتمالا متوجه شده ای، مشکل از کارکرد CPU است. برای این که مطمئن شوی، کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + Escape را می گیری تا ببینی وضعیت عملکرد و کارکرد cpu چقدر است.

اگر کمی خوش شانس باشید میزان کارکرد CPU باید بسیار کم باشد. اما گاهی متوجه می شوید که میزان کار کرد CPU به ۱۰۰درصد می رسد. اینجاست که باید این مساله را رفع کنید.

ادامه خواندن “برای کاهش فشار سی پی یو CPU چه کارهایی می توان کرد”