فعال کردن حالت ویرایش اکسل یا Editing Mode

وقتی که یک سند اکسل را از منبع جدیدی به دست می آورید و قصد دارید آن را باز کنید، با حالت Protected View مواجه می شوید. این حالت یک مدل از فقط خواندنی است. بنابراین طبیعی است که شما اجازه دسترسی به تغییر محتوای سند را ندارید.

این ویژگی امتیازهای زیادی دارد اما برای این که بتوانید به راحتی سند را ویرایش کنید، یک راه حل خوب وجود دارد.برای این وضعیت باید Editing Mode را فعال کنید

ادامه خواندن “فعال کردن حالت ویرایش اکسل یا Editing Mode”