برچسب‌ "صفر قبل عدد در اکسل"

چطور اکسل را مجبور کنیم صفر قبل از اعداد را نمایش دهد

مدیر | سه شنبه، 05 شهریور 98 - 01:53

در مجموعه داده های عددی غیر اعشاری شما نمی توانید صفر قبل اعداد در اکسل را مشاهده کنید اما با کمی تنظیمات که…

شیوه قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل چگونه است

مدیر | سه شنبه، 05 شهریور 98 - 01:39

پیش از این که بخواهیم  در مورد موضوع قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل صحبت کنیم باید بگویم که اگر کمی…