چطور اکسل را مجبور کنیم صفر قبل از اعداد را نمایش دهد

در مجموعه داده های عددی غیر اعشاری شما نمی توانید صفر قبل اعداد در اکسل را مشاهده کنید اما با کمی تنظیمات که در این مطلب به شما یاد داده می شود، می توانید این کار را به اجبار از اکسل بخواهید.

برای انجام این کار لازم است که وارد برنامه اکسل شوید و وارد یک سند خاص شوید. دقت کنید که به طور کلی نمی توان این تغییر را به صورت پیش فرض برای اکسل ایجاد کرد. به همین دلیل گفتیم که باید وارد یک سند خاص شوید.

در این سند باید اعدادی در ستون ها و سطرها نوشته شده باشد.

ادامه خواندن “چطور اکسل را مجبور کنیم صفر قبل از اعداد را نمایش دهد”

شیوه قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل چگونه است

پیش از این که بخواهیم  در مورد موضوع قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل صحبت کنیم باید بگویم که اگر کمی اکسل را به تست بکشانید متوجه می شوید که، به راحتی نمی توانید دو کار را انجام دهید:

ادامه خواندن “شیوه قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل چگونه است”